Konferensens tema är bl a hur vi i framtiden lyssnar på klassisk musik och framtiden för den klassiska konserten, #metoo - hur går vi vidare samt modernt ledarskap i hierarkiska organisationer samt mycket mer.

Konferensen kommer att hållas på Sveriges Radio, Studio 2, Oxenstiernsgatan 20. Därutöver kommer Madame Butterfly ges på Kungliga Operan och konserter med orkestrarna på såväl Stockholms konserthus som Berwaldhallen kunna avnjutas. Utbildnings- och utredningspersonalen kommer delvis att ha ett eget program under konferensen.

Mer information på facebook.  

Program               Information            Program Education & Outreach

Författare:  Svensk Scenkonst