Förordningen är generell och gäller för alla branscher. D.v.s. behandlar en verksamhet personuppgifter gäller förordningen för sådan behandling oavsett om det sker i t.ex. bemanningsföretag eller på en teater. Att det i praktiken kan påverka olika branscher olika mycket är inte en direkt effekt av förordningen i sig. Vid en förenklad ögonblicksöversyn kan scenkonstbranschen kanske generellt bedömas ha ”normal” omfattning av behandling av personuppgifter. Branscher där personuppgifter byggts in djupare i verksamheternas IT-lösningar har i jämförelse större utmaningar med anpassningen till förordningen.

Det är vidare viktigt att komma ihåg att förordningens huvudsakliga syfte är att stärka skyddet vad avser integriteten för enskilda individer. D.v.s. de ska få en större kontroll över sina personuppgifter. Trots försök att balansera verksamheternas behov mot individskyddet kan många gånger Förordningens regler vara administrativt betungande för näringslivet och övriga verksamheter. Prioritet i Förordningen är helt enkelt individskydd före smidig administrativ drift av verksamhet.  

Förordningen innehåller en mängd regler och är, på detaljnivå, väldigt omfattande. Vi har sammanfattat lagen, dess definitioner och hur den implementeras i praktiken under rubriken "PUL och Dataskyddsförordningen (GDPR)." Vi finns som alltid tillgängliga för frågor enligt nedan kontaktuppgifter.

Författare:  Svensk Scenkonst