Projektet drivs av Pearle, en sammanslutning för europeiska arbetsgivarorganisationer inom scenkonstområdet med sammanlagt över 10 000 medlemsorganisationer som sysselsätter över 1,2 miljoner arbetstagare.

Vid en högtidlig prisceremoni i Bryssel 22 november fick Svensk Scenkonst ett särskilt omnämnande inom kategorin mångfald och jämlikhet (”Diversity & Equal Opportunities”). Övriga priskategorier var samverkan, kompetensutveckling/livslångt lärande och kollektivavtalsförhandlingar/social dialogue.

Projektets syfte är att lyfta fram viktiga insatser som görs av arbetsgivarorganisationer som inspiration för andra organisationer, men även att öka synligheten internationellt för detta viktiga arbete ”bakom scenen”.

Författare:  Svensk Scenkonst