Mallen innehåller en inledande kommentar till användning av mallen. Det är viktigt att notera att mallen måste anpassas till varje specifik situation. 

För att komma till den allmänna beskrivningen av GDPR på arbetsgivarguiden. Klicka här

Kontakta förbundsjurist Nils Bergh för att få mallen skickad till dig. 

 

Författare:  Annika af Trolle