Ett lagförslag (Ds 2018:28) som innebär att anställningsskyddet höjs från nuvarande 67 år till 68 år från 1 januari 2020 och till 69 år från 1 januari 2023 är ute på remiss. Svensk Scenkonst har konstaterar i vårt yttrande att en sådan lagändring är rimlig, men att många yrkesgrupper, bland annat inom scenkonsten, inte har samma möjlighet att kvarstå i arbete så länge, och att det därför krävs en anpassning av övriga regel­­verk på arbets­mark­naden som rör sjukförsäkring, arbets­löshets­försäkring och om­ställ­­nings­stöd för karriär­väx­ling.

 Här kan du ta del av vårt remissvar

Författare:  Svensk Scenkonst