Utredningen har haft i uppdrag att se över F-skattesystemet och analysera systemets effekter i vissa avseenden i syfte att bland annat bekämpa skattefusk och skatteundandragande. Svensk Scenkonsts yttrandet tar i första hand sikte på viktiga frågor för scenkonsten som berörs av utredningen. I yttrandet poängterar Svensk Scenkonst egenföretagare och egenanställda eller liknande betydelse för scenkonsten samt att Svensk Scenkonst inte känner till några problem med förekomsten av så kallade falska egenföretagare inom scenkonstbranschen.

Här kommer du till remissvaret.

Författare:  Svensk Scenkonst