Bl a handlar förslaget om ansvaret för tillgängliggörandet av upphovsrättsligt skyddat material på sociala medier och plattformar som Facebook och Youtube. De som äger rätten till verk ska få ett ökat skydd för rätten till sina verk och bättre möjligheter att få betalt via licenssystem. Förslaget syftar även till att hitta en balans mellan ersättning från upphovsmän och artister och vinster från internetplattformar när de gör sina verk tillgängliga. I detta fall syftas främst till t ex plattformar vars huvudsakliga syfte är att ge tillgång till en stor mängd upphovsrättsskyddat innehåll som laddas upp av sina användare för att göra vinster på att organisera och marknadsföra innehållet.

Enligt dagens regler är plattformar inte ansvariga för material som laddas upp ifall plattformen inte blivit underrättad om att det rör sig om skyddat material och sedan låtit bli att ta bort det. Om direktivet blir verklighet föreligger inte längre ansvarsfrihet, såvida plattformar inte vidtar rimliga och proportionerliga åtgärder för att förhindra spridningen av skyddat material. Vad detta skulle kunna vara är inte specificerat, men skulle t ex kunna vara filter mot uppladdning av misstänkt upphovsrättsligt skyddat material.

Förslaget har fått kritik från flera håll, bl a från svenska EU-parlamentariker, för att yttrandefriheten kan komma i kläm när inlägg innehållande upphovsrättsskyddat material raderas.

Läs mer här

Författare:  Svensk Scenkonst