2019 års kulturbudget är stramare jämfört med 2018. Totalt minskas kulturbudgeten med drygt 200 mnkr. Förändringen avser främst minskade anslag till Kulturskolan (100 mnkr) och till de statliga museerna avseende fri entré (60 mnkr).

Betänkandet finns att läsa här  och Moderaternas två motioner här och här

Författare:  Svensk Scenkonst