Mot denna bakgrund har huvudorganisationerna Svenskt Näringsliv, PTK och LO kommit överens om ett eget förslag för att begränsa strejkrätten. Genom förändringar i medbestämmandelagen, MBL, ska det inte längre vara tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal.

Svensk Scenkonst är inte medlemmar i Svenskt Näringsliv, men våra fackliga motparter är medlemmar av PTK och LO. Eventuella framtida lagförändringar påverkar Svensk Scenkonsts medlemmar på samma sätt som resten av arbetsmarknaden. 

Läs mer om överenskommelsen här.

Författare:  Svensk Scenkonst