En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. En verklig huvudman är alltid en fysisk person.

2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän. Registrets syfte är att organisationer som kommer i kontakt företaget/föreningen ska kunna kontrollera vem som är bolagets verkliga huvudman, vilket i sin tur försvårar penningtvätt och finansiering av terrorism.

Läs mer på Bolagsverkets hemsida.

Vid osäkerhet om vad som behöver göras är det lämpligt att stämma av med revisor eller liknande.

Författare:  Svensk Scenkonst