Ersättningarna höjs per den 1 januari 2018 med 4,2 % (varav 2,2 % baseras på en överenskommelse från 5 oktober 2016 då avtalet prolongerades 13 månader utan kostnadshöjningar). Vidare höjs avtalets ersättningsnivåer med 2,2 % per den 1 januari 2019.

För avtal tecknade före den 1 januari 2018 höjs dock inte ersättningarna förrän efter 30 juni 2018.

Villkorsändringarna i det nya avtalet gör det bland annat billigare för teatrar att sambeställa och samproducera. Dessutom minskar den period teatrar behöver betala föreställningsersättning.

Information om avtalet med Dramatikerförbundet
Förhandlingsprotokoll per 171220

Författare:  Svensk Scenkonst