Svensk Scenkonst har tillsammans med Teaterförbundet sedan flera år ett särskilt partsråd som ska arbeta för att motverka diskriminering och främja mångfald i arbetslivet. Mot bakgrund av de vittnesmål vi har tagit del av kan vi konstatera att vi har underskattat problemet och att vi tillsammans måste göra mer. Vi tar frågor om sexuella trakasserier på allvar och rådet har de senaste åren ansvarat för flera insatser på området. Men det är uppenbart att dessa insatser är otillräckliga och att vi måste bryta den tystnadskultur som rått. 

Vi är tacksamma för det mod alla dessa kvinnor visar genom att träda fram. Sexuella trakasserier får inte förekomma på våra arbetsplatser och om de inträffar ska vi som professionella arbetsgivare snabbt och korrekt hantera dessa ärenden med största hänsyn tagen till de utsatta.

Författare:  Svensk Scenkonst