Allmän visstid är nu en möjlig anställningsform inom orksterföretag och teaterföreningar – en nyhet i det nya kollektivavtalet med Unionen och Akademikerförbunden. Ett nytt Privatteateravtal har också slutits med Teaterförbundet. Båda avtalen är i nivå med Svensk Scenkonsts tidigare tecknade avtal, det vill säga på märket 6,5 %. 

De nya avtalen har samma löptid (tre år), löneökningstakt (2 % per år) och individgaranti (200 kronor per år) som tidigare tecknade avtal. Samma reglering har också gjorts för flexpension i orkesterföretag och teaterföreningar, medan konstruktionen ser lite annorlunda ut på privatteatersidan som är kopplad till avtalspension SAF-LO istället för ITP.

Observera att reglerna för det nya pensionssystemet ITP 1 innebär att pensionspremien på all lön som utbetalas en viss månad över gränsnivån (f n 38 438 kr/mån) är 30 % jämfört med 4,5 % under denna nivå. En retroaktiv engångsutbetalning av löneökningen kan alltså generera en ökad pensionskostnad, vilket motiverar en snabb hantering av löneprocessen.

Ett omfattande arbete kommer nu att ta vid i olika förhandlings- och arbetsgrupper. Mer information om detta kommer under hösten.

Information om avtalet med Unionen och Akademikerförbunden

Information om Privatteateravtalet med Teaterförbundet

Information om de övriga avtalen och avtalsansvarige finns här

Författare:  Svensk Scenkonst