Satsningen har bland annat inneburit att tillämpningsanvisningarna för musik-, dans- och teaterområdet har uppdaterats.

Nysatsningen har även inneburit att FIA-koderna för scenkonstområdet har reviderats. Det har därmed medfört att flertalet av de tidigare koderna antingen har ersatts med nya koder eller annan befattning. Äldre versioner av FIA-koder får därför inte längre användas. De reviderade koderna har gjort det möjligt att få statistik för de olika chefs- och ansvarignivåerna som förekommer inom scenkonstområdet. De är också bättre anpassade till hur organisationerna inom scenkonsten arbetar idag.

Författare:  Svensk Scenkonst