Deltagarna fick en djupare inblick i hur arvet efter Johan Julius Christian Sibelius och andra stora tonsättare gjort Finland till ett land med runt 30 symfoniorkestrar och en minst sagt levande orkesterscen.

Flera av föreläsarna siade om framtiden för orkestermusiken som konstform; bl.a. berättade Ragnar Lund från KTH om sin forskning rörande private funding och Sören Friis Möller, filosofie doktor från Copenhagen Business School, berättade om orkestrars framtid i den digitala åldern. Hannes De Friis, styrelseledamot i The International Artist Manager's Association i Nederländerna, återgav hur de holländska orkestrarna förändrats i takt med tiden. Hanna Fontana, personalchef på The Finnish National Opera and Ballet, gav en inspirerande föreläsning om personalpolitiken på Finlands största institution. Hon berättade hur man där arbetar med tvistelösning och medling, samt hur man på bästa sätt får sjukskrivna åter i arbete.

Nästa NOC kommer att hållas i Stockholm under hösten 2018.

 

Författare:  Svensk Scenkonst