Musikplattformen har som uppdrag att dela ut 25 miljoner per år till det fria musiklivet för samarbetsprojekt. De projekt som beviljats stöd får sedan möjlighet att komma till projektträffarna och berätta om vad de gjort. I samband med träffarna bjuds andra aktörer in, som tex handläggare från andra bidragsgivande myndigheter, producenter m.m., för att på så vis skapa tillfälle till nätverkande och inspiration.

Projektträffen är öppen för alla som är intresserade, oavsett om du fått stöd, är sugen på att söka eller bara är nyfiken.

Musikverket återkommer med hela programmet i slutet på augusti.

Tid: 12 september klockan 13–17
Plats: Folk (Folkteatern), Göteborg
OSA: senast 30 augusti till projekttraff@musikverket.se

Författare:  Svensk Scenkonst