• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum

Program för Svensk Scenkonsts Branschdagar 2 och 3 maj

Observera att programmet är preliminärt!


Onsdag 2 maj
Endast för medlemsorganisationers företrädare

Kl. 10.00-13.00 Registrering

Kl. 11.30-13.00 Lunch
Kulturhuset Stadsteatern

Kl. 13.00 Svensk Scenkonsts stämma
Värdar och ordförande hälsar välkomna. Svensk Scenkonsts årliga stämma öppnas.

Moderator för branschdagarna är Nedjma Chaouche

Kl. 14.15 Mikael Brännvall, VD Svensk Scenkonst

Kl. 14.30 Arbetsgivarstrategi för Svensk Scenkonst
En uppslutning kring gemensamma mål är nödvändigt för att Svensk Scenkonst som arbetsgivarorganisation ska kunna hantera branschens framtida utmaningar. Den strategiska inriktningen har dragits upp av styrelsen våren 2018. Förhandlingschef Maria Grundtman redogör för hur strategin har tagits fram, vad den innehåller och hur den är tänkt att användas framöver.

14.50 Eftermiddagskaffe


15.20  Upphovsrätten ur arbetsgivarens perspektiv
Svensk Scenkonsts medlemmar är beroende av att frågor som rör upphovsrätt regleras på ett smidigt och ekonomiskt hållbart sätt som möjliggör ökad tillgänglighet. Biträdande förhandlingschef Christian Rimmerfeldt informerar om var vi befinner oss i det pågående arbetet.

15.40 Branschanpassade anställningsformer
Visstidsanställningar har alltid varit viktiga inom scenkonstbranschen, men våra kollektivavtal behöver utvecklas för att möta dagens och morgondagens verksamhetsbehov. Förbundsjurist Maria Wilson redogör för hur det ser ut just nu och om utvecklingen framåt.

15.55 Nyheter i vår medlemsservice
Rådgivning, utbildning och förhandlingsstöd är kärnan i Svensk Scenkonsts medlemsservice. Under 2017 har vi utvecklat detta stöd på flera sätt, bland annat genom nya utbildningar som även har tillgängliggjorts digitalt. Andra insatser är ett svar på behov som väckts under debatten om sexuella trakasserier. Förbundsjurist Nils Bergh informerar om Svensk Scenkonsts medlemsservice.

Kl. 16.10 Karriärväxling för konstnärer

Kl. 18.30 På Musikaliska , Invigningsfanfar! Middag och scenkonst. Även inbjudna gäster är välkomna.

Torsdag 3 maj
Medlemmar och inbjudna gäster

Kl. 08.00-09.00 Registrering

Kl. 09.00 Välkommen till Svensk Scenkonsts branschdag
Dagen öppnas av ordförande Stefan Forsberg, VD Mikael Brännvall och vår moderator Nedjma Chaouche.

Kl. 09.20 Culture 3.0

Dagens keynote speaker Pier Luigi Sacco, professor i kulturekonomi vid Università di Lingue e Scienze della Comunicazione i Milano, delar sina teorier om avancerad kulturekonomi och den senaste ledarskapsforskningen inom kulturområdet. Professor Christer Gustafsson från Uppsala universitet ansluter i ett samtal om hur Saccos teorier kan implementeras i en svensk kontext.

Kl. 10.20 Förmiddagskaffe

 Kl. 10.50 Egenanställningsföretag
- hur fungerar de och vad betyder det för scenkonstbranschen?
Panelsamtal med Stephen Schad, ordförande för Egenanställningsföretagens Branschorganisation, Mats Wingborg, författare av TCO-rapporten ”Egenanställningar, den svenska partsmodellens ingenmansland” samt företrädare för Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst.

Kl. 12.00 – 13.30 Lunch
Kl. 12.00 - 13.30 Lunch med informationsträff för förtroendevalda

Kl. 13.30 Om arbetet med att motverka sexuella trakasserier
Ordföranden för Svensk Scenkonsts och Teaterförbundet för scen och films oberoende gransknings- och åtgärdskommission, Anna Wahl, summerar den nyutkomna rapport som baseras på kommissionens analys av branschen. Rapporten utgår bland annat från den enkät som genomfördes ur både arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv tidigare i år. Nedjma Chaouche modererar ett samtal med Birgitta Svendén, vd Operan, Dag Franzén, direktör Gotlandsmusiken, Mika Romanus, förbundsdirektör på Teaterförbundet och Mikael Brännvall, vd på Svensk Scenkonst.

Kl. 14.30 Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke 

Kl. 14.45 Kulturpolitiskt samtal
Vilken plats har scenkonsten på den kulturpolitiska agendan? Moderator Nedjma Chaouche leder ett samtal om scenkonstens förutsättningar mellan politiska företrädare, experter och branschkollegor. I panelen deltar bland andra kulturminister Alice Bah Kuhnke, Gunilla C Carlsson (S) och Christer Nylander (L) och Cecilia Magnusson (M).

Kl. 15.20 Eftermiddagskaffe

Kl. 15.50 Konstnärspolitiska utredningen 
Ann Christine Nyqvist presenterar betänkandet "Konstnär - oavsett villkor?". Med ett efterföljande samtal med Åsa Söderberg, vice ordförande i Svensk Scenkonst och Björn Sandmark, vd på Göteborgs Stadsteater. 

Kl. 17.30 – 19.30 Avslutningsmiddag

Kl. 19.00 - 19.30 Föreställningar på Kulturhuset Stadsteatern och Kungliga Operan
"Besök av en gammal dam", "Nattorienterarna" eller "Glada Änkan".


Möjlighet till samkväm och informella samtal efteråt.

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2018
  Producerad av Sajtkonsulterna