• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum
Foto: Anders J Larsson

Nya kollektivavtal klara

Avtal är klara med Teaterförbundet, Symf, Musikerförbundet samt Unionen och Akademikerförbunden om nya löner och anställningsvillkor för offentligt finansierade scenkonstinstitutioner. Samtliga avtal är ettåriga och innehåller löneökningar på märket 2,2 procent.

En viktig nyhet i årets avtal är kraftigt förenklade ersättningsregler för musiker som spelar på eget instrument. Akademikerförbunden och Unionen är också överens om att arbeta för att underlätta anställning av nyanlända.

- Tack vare en stor arbetsinsats från våra medlemsföretag har vi lyckats få fram en ny modell för ersättning till musiker som spelar på egna instrument, vilket var helt nödvändigt efter Skatteverkets ändrade regler för schablonavdrag som träder i kraft 2017, säger Ulrika Holmgaard, vd för Svensk Scenkonst.

Avtal har denna vecka också tecknats med Teaterförbundet och Akademikerförbunden för offentligt finansierade teaterinstitutioner. (se tidigare information)

Förhandlingar återstår fortfarande med Teaterförbundet angående ett nytt avtal för Privatteatrar, som löpte ut 31 mars 2016. Överläggningar kommer också hållas med Ledarna angående det tillsvidareavtal som omfattar fyra av Svensk Scenkonsts medlemmar, vilket inte ha reviderats sedan 2011. Särskild information kommer att gå ut om dessa.

Lönerevision 1 april
Lönerevision ska enligt samtliga tecknade avtal göras per 1 april 2016. Mer information om löneavtalen med respektive motpart kommer i nästa vecka, då fullständiga förhandlingsprotokoll läggs ut på Svensk Scenkonsts webbplats.

OBSERVERA att det nya pensionsavtalet innebär att löneutbetalningar som ligger över gränsen 37 063 kronor per månad ger en högre ITP-premie (30 procent jämfört med 4,5 procent under gränsen). Vid lönelägen nära gränsen kan en retroaktiv löneutbetalning innebära att lönen den månaden passerar gränsen och därmed genererar den högre ITP-premien. Detta bör man ta hänsyn till vid beslut om att skjuta fram lönerevisionen.
Tilläggspremierna som kompenserar för nytt pensionssystem betalas däremot ut årsvis i efterhand och påverkas inte av detta. För mer information om detta se www.collectum.se.

Symf/Musikerförbundets avtal i korthet:

Ersättning för spel på eget instrument
Skatteverkets beslut om ändrade regler för schabloniserat kostnadsavdrag för musiker tvingade branschen att se över det gällande kollektivavtalssystemet för ersättning för spel på eget instrument, som i dagsläget utgår i form av ett lönetillägg. Det system som parterna nu har kommit överens om gör en tydligare åtskillnad mellan den del som alltjämt utgår i form av ett lönetillägg, och den del som rör kostnadsersättning för underhåll och förbrukning. De senare knyts närmare verksamheten genom att arbetsgivaren lokalt, efter samråd, fastställer principer för hur detta inom vissa givna ramar ska hanteras, exempelvis genom att musiker ersätts för utlägg mot kvitto. Det nuvarande systemet fortsätter att tillämpas året ut, och de nya reglerna träder ikraft den 1 januari 2017. Utförlig information om det nya systemet och själva systemskiftet kommer senare.

Förhandlingsskyldighet vid anlitande av uppdragstagare
Musikerförbundet yrkade i årets avtalsrörelse på att en reglering skulle ske som innebar att uppdragstagare skulle erhålla minst 50 % mer i ersättning än vad motsvarande musiker skulle erhålla i lön, som villkor för att godkänna anlitande av uppdragstagare enligt 38 § MBL. Svensk Scenkonst har avvisat all central reglering av denna fråga. I protokollet har dock tagits med en beskrivning av skillnaderna mellan ett kollektivavtalat system för anställda och ett individuellt uppdragsavtal som är kan utgöra stöd vid anlitande av uppdragstagare och vid förhandlingar enligt 38 § MBL.

Pension och försäkring
De nya avtal om pension (ITP) och omställning (SOK) som tecknades 2015 har nu införlivats i kollektivavtalet. Det innebär att också reglerna för sjuklön har ändrats, så att arbetsgivaren nu för de anställda som bytt pensionssystem endast ska betala sjuklön i 90 dagar istället för 180, då ITP:s sjukpension därefter ger utfyllnad till arbetstagaren. För dem som går kvar på Pisa gäller de gamla reglerna som tidigare.

Unionen/Akademikerförbundens avtal i korthet:

Yrkesintroduktion
Svensk Scenkonst och Akademikerförbunden har för avsikt att utarbeta avtal om yrkesintroduktion för nyanlända akademiker. Med Unionen har vi enats om en utvidgning av regeln om introduktionslön för att möjliggöra yrkesintroduktion för nyanlända oavsett ålder.

Arbetsgivarintyg enligt arbetslöshetsförsäkringen
En ny reglering har införts som ger arbetstagaren rätt att inom en vecka från begäran få ett arbetsgivarintyg enligt arbetslöshetsförsäkringslagen.

Arbetsmiljö
Parterna är överens om att Akademikerförbunden tillsammans med Unionen ska ingå i branschens arbetsmiljöråd (TMA).

Pension och försäkring
Samma reglering som ovan.

Vid frågor om kontakta gärna
Ulrika Holmgaard, vd, 070-108 57 57
Maria Sundling Grundtman, förhandlingschef, 070-100 83 77

 

 

Svensk Scenkonsts delegation
Svensk Scenkonsts styrelse har utsett en förhandlingsdelegation som började arbeta i slutet av november.

Annika, Andersson, HR-chef, Malmö Opera
Ingela Bergenfelz, Vice VD, Skånes Dansteater
Magdalena Bergfors, Vice VD/Administrativ chef, Västmanlands Teater
Marie Billing, Personalchef, Uppsala Stadsteater
Per Edlund, Vice VD/Ekonomichef NorrlandsOperan
Anders Gustavsson, Orkesterchef, Folkoperan
Ronald Hallgren, HR-chef, Stockholms Stadsteater
Magnus Holm, VD/Teaterchef, Regionteatern Blekinge Kronoberg
Erika Kalmér, Personalchef, Kungliga Dramatiska Teatern
Anders Linder, Orkesterchef, Kungliga Filharmonikerna
Beryl Lunder, VD, Länsmusiken i Örebro
Anette Majoros, Personalchef, Riksteatern
Henrik Marmén, Orkesterchef, Malmö Opera
Jenny Nyström, Personalchef, Kungliga Operan
Malena Steingrüber, Personalchef, Göteborgs Stadsteater
Hans Sörensen, Bitr Orkesterchef, Göteborgs Symfoniker
Silvija Tolomanoska, Chefsförhandlare, Sveriges Radio
Lena Vedin Almung, Körchef, GöteborgsOperan
Marie Wahlqvist, Produktionschef/Vice VD, Östgötateatern
Ylva Öhlund Brännholm, Ekonomichef, Västerbottensteatern

Dela:
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

  Följ Svensk Scenkonst
 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2017
  Producerad av Sajtkonsulterna