• Kontakt
 • Kalendarium
 • In English
 • Pressrum
 • 15 december 2017 - Nyhetsflödet

  Kansliets bemanning under jul och nyår

  Svensk Scenkonsts kansli är stängt 27 – 29 december och kommer att vara delvis bemannat fram till 5 januari. Våra jourhavande jurister finns tillgängliga för akuta frågor och ärenden.

  Läs hela artikeln »
  0 kommentarer Författare: Svensk Scenkonst
 • 15 december 2017 - Nyhetsflödet

  Annika af Trolle blir ny kommunikationschef på Svensk Scenkonst

  Annika af Trolle tillträder som kommunikationschef på Svensk Scenkonst 1 mars 2018. Hon arbetar idag som kommunikationsansvarig för ett stort infrastrukturprojekt inom Stockholm Vatten.

  Läs hela artikeln »
  0 kommentarer Författare: Svensk Scenkonst
 • 13 december 2017 - Nyhetsflödet

  Välkommen Strindbergs Intima!

  Svensk Scenkonst har glädjen att hälsa Strindbergs Intima Teater välkomna som medlem. Teatern är belägen vid Norra Bantorget i Stockholm och har en repertoar som riktar sig till alla åldrar. Teatern öppnade 1907 för att stängas igen redan 3 år senare. 2003 återinvigdes den och har sedan april letts av Teaterchef Anna Pettersson.

  Läs hela artikeln »
  0 kommentarer Författare: Svensk Scenkonst
 • 12 december 2017 - Nyhetsflödet

  Forskning på musikers arbetsmiljö pågår

  Vår samarbetspartner Prevent rapporterar att forskare vid Uppsala universitet nu ska följa violinister i två olika orkestrar under 2 års tid, för att studera vilka risker för belastningsskador som förekommer inom yrkesområdet samt hur dessa kan förebyggas.

  Läs hela artikeln »
  0 kommentarer Författare: Svensk Scenkonst
 • 7 december 2017 - Nyhetsflödet

  Nytt fodraltillägg gäller från 1 februari 2018

  I enlighet med det mandat referensgruppen för instrumentlönetillägg fick i musikavtalsförhandlingarna med Symf och Musikerförbundet 2017, har frågan om hur kostnader kring musikers instrumentfodral behandlats. Referensgruppen, som består av såväl representanter från medlemsorganisationer som representanter för Svensk Scenkonst, Symf och Musikerförbundet, har kommit fram till ett s.k. fodraltillägg, vilket införs i Riksavtalet och blir gällande från och med 1 februari 2018.

  Läs hela artikeln »
  0 kommentarer Författare: Svensk Scenkonst
 • 4 december 2017 - Nyhetsflödet

  Svensk Scenkonsts arbete med att motverka trakasserier

  När skakande vittnesmål om sexuella trakasserier mot skådespelare, sångare, dansare, musiker och musikalartister presenterades i november inledde Teaterförbundet för scen och film samt Svensk Scenkonst omedelbart diskussioner med syfte att intensifiera det gemensamma arbetet med att förebygga och hantera sexuella trakasserier.

  Läs hela artikeln »
  0 kommentarer Författare: Svensk Scenkonst
 • 30 november 2017 - Nyhetsflödet

  #metoo lyftes på europeisk konferens

  Frågan om sexuella trakasserier inom scenkonstområdet lyftes av Svensk Scenkonst och Norsk teater-och orkesterförening (NTO) på Pearles årsmöte i Madrid i slutet av november. Frågan är aktuell på högsta politiska nivå i flera andra europeiska länder, och kommer följas upp på nästa möte med de europeiska arbetsgivarorganisationerna i Tallinn nästa år. Andra frågor som diskuterades var konstnärernas yrkessituation, där en redogörelse för de tre svenska scenkonstallianserna väckte stort intresse.

  Läs hela artikeln »
  0 kommentarer Författare: Svensk Scenkonst
 • 28 november 2017 - Nyhetsflödet

  DO utvidgar tillsyn av rutiner och riktlinjer mot trakasserier

  Diskrimineringsombudsmannen meddelade 22 november att myndigheten har beslutat att inleda tillsyn mot ett antal företag och organisationer inom branscherna media, kultur och juridik. Tillsynen är en utvidgning av den tillsyn som inletts mot kommuner och landsting och avser att säkerställa att de granskade organisationerna har rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Den utökade granskningen är en följd av metoo-kampanjen.

  Läs hela artikeln »
  0 kommentarer Författare: Svensk Scenkonst
 • 28 november 2017 - Nyhetsflödet

  Svensk Scenkonst bjuder in scenkonstens arbetsgivare till medlemsmöte

  Den 4 december håller Svensk Scenkonst ett internt medlemsmöte om scenkonstens arbete för att motverka sexuella trakasserier. Till mötet har företrädare för samtliga medlemsorganisationer bjudits in. Under dagen kommer praktiska perspektiv att varvas med teoretiska under ledning av experter och företrädare från andra branscher. Medlemsmötet är en av flera insatser i Svensk Scenkonsts arbete för att motverka sexuella trakasserier. Svensk Scenkonst kommer också att informera om arbetet med att tillsätta den nya gransknings- och åtgärdskommissionen som inrättats tillsammans med Teaterförbundet samt de enkätundersökningar som ska genomföras ur såväl arbetsgivar- som arbetstagarperspektiv.

  Läs hela artikeln »
  0 kommentarer Författare: Svensk Scenkonst
 • 23 november 2017 - Nyhetsflödet

  VD Mikael Brännvall talare på Regional Musik i Sverige

  Idag 23 november talade VD Mikael Brännvall på Regional Musik i Sverige​s höstmöte i Örebro, där han gav en nulägesreflektion och en framtidsspaning. Framförallt berättade Mikael om det arbete som Svensk Scenkonst initierat tillsammans med de fackliga motparterna för att komma tillrätta med trakasserier. RMS har till ändamål att tillvarata den regionala musikens gemensamma intressen samt att vara ett forum för utbyte av erfarenheter.

  Läs hela artikeln »
  0 kommentarer Författare: Svensk Scenkonst
 • Postadress

  Box 1778
  111 87 Stockholm

  Besöksadress
  Birger Jarlsgatan 39 1tr

  Kontakt
  Telefon: 08-440 83 70
  Fax: 08-440 83 89
  Mail:  info@svenskscenkonst.se

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 • Sök på sajten

  Sök

  Följ oss på

 • Om sajten

  Copyright © Svensk Scenkonst 2017
  Producerad av Sajtkonsulterna